პროექტი ,,საქართველოს მთავრობა ღია მმართველობისთვის“ დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2013 წლის ანგარიში