შეხვედრა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტთან არსებული ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორთან