ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ENIGMMA (საქართველოში მიგრაციის მართვის გაძლიერება) მიგრაციის სფეროში ახალგაზრდა ექსპერტთა ახალი თაობისთვის ტრენინგს ატარებს