რეგიონული დიასპორული ეკონომიკური ფორუმის გახსნით ცერემონიაზე შედგა წიგნის „დიასპორული საინვესტიციო მექანიზმების„ პრეზენტაცია.