დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პრეს-ცენტრის განცხადება ოთარ ზურაბიშვილის წერილთან დაკავშირებით