გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

თანამემამულის სტატუსის განმსაზღვრელი კომისიის სხდომა

თანამემამულის სტატუსის განმსაზღვრელი კომისიის სხდომა

გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

8 აგვისტოს, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში გაიმართა თანამემამულის სტატუსის განმსაზღვრელი კომისიის №21 სხდომა, რომელსაც სახელმწიფო მინისტრი, გელა დუმბაძე უძღვებოდა. კომისიის მოწვეულ წევრთაგან სხდომას ესწრებოდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, ბუბა კუდავა. კომისიამ განიხილა თანამემამულის სტატუსის მაძიებელი 29 პირის საკითხი, რომელთაგან სტატუსი 16-ს მიენიჭა. თანამემამულის სტატუსის მინიჭებაზე უარი ეთქვა თანამემამულის სტატუსისმაძიებელ 7 პირს, ხოლო საბუთების მოწესრიგების მიზნით მომდევნო სხდომაზე განსახილველად გადაიდო 6 პირის საქმე.