გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

შეხვედრა დიპლომატებთან

შეხვედრა დიპლომატებთან

გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მთავრობის სხდომათა დარბაზში, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, მირზა (პაპუნა) დავითაია  საქართველოში  აკრედიტებულ დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს შეხვედრა, სახელდობრ: გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის რესპუბლიკის, საბერძნეთის რესპუბლიკისა და იტალიის რესპუბლიკის მისიების ხელმძღვანელებს, აგრეთვე საქართველოში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს.

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში აღნიშნული ქვეყნების დიპლომატიური მისიებისთვის დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმიანობის, 2012 წლის პრიორიტეტებისა  და აპარატის სამომავლო გეგმების გაცნობა, დიპლომატიურ მისიებთან თანამშრომლობის გაღრმავება დიასპორისა და მიგრაციის კუთხით.