გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

შეხვედრა ანტონიო კასტროსთან

შეხვედრა ანტონიო კასტროსთან

გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

18 დეკემბერს, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა

გელა დუმბაძემ შეხვედრა გამართა საერთაშორისო განვითარების კონსულტანტთან

ბატონ ანტონიო კასტროსთან. შეხვედრა შეეხებოდა ევროკავშირის მიერ

დაფინანსებული, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრისა (ICMPD) და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს (DRC), დიასპორის საკითხებში

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან და სხვა

 სახელმწიფო უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით განხორციელებულ

პროექტს ERGEM,,ქართველი ემიგრანტების როლის გაზრდა სამშობლოში“.

გელა დუმბაძემ შეაფასა პროექტის მნიშვნელობა, მისი შედეგები და ხაზი გაუსვა

 პროექტის განხორციელების დროს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ნაყოფიერ

თანამშრომლობას.

[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.