გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

ახმედ – ოზგან მელაშვილი

ახმედ – ოზგან მელაშვილი

გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

XX საუკუნის ერთ-ერთი დიდი ქართველი, თურქეთში მოღვაწე.

(1922-1980 წწ.) ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავალი იყო, რომელმაც თურქეთის ქართველობა ეთნიკური ფესვებისადმი ინტერესი გააცოცხლა.მისი მიზანი იყო თურქეთში დაბრუნებულიყო განათლებული და ეკონომიურად ძლიერი ქართველთა თაობა. თაობა, რომელიც ხელს შეუწყობდა ქართული ცნობიერების ამაღლებას. იგი აქტიურად იკრებდა გრაშემო ქართველებს და აცოცხლებდა მათში ქართული ეროვნული ღირსების გრძნობას, ქართულ იდენტობას.