გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აცხადებს კონკურსს:„გაუზიარე გამოცდილება სამშობლოს!“

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აცხადებს კონკურსს:„გაუზიარე გამოცდილება სამშობლოს!“

გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ ჩვენი უწყების ახალ პროექტში „გაუზიარე
გამოცდილება სამშობლოს!“-მონაწილეობის მისაღებად.
პროექტი ითვალისწინებს უცხოეთში მოღვაწე მაღალკვალიფიციური
თანამემამულეების, მათ შორის სტუდენტების მიერ, საქართველოსათვის
(ქვეყნის სპეციფიკის, საჭიროებათა და მოთხოვნილებათა გათვალისწინებით)
პროფესიული გამოცდილების წერილობითი სახით გაზიარებას.
კონკურსის პირობების სანახავად და მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ
ეწვიოთ თანამემამულეთა სოციალურ ქსელს tanamemamule.ge
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ მოგვმართოთ publicinfo@diaspora.gov.ge